Home / Việc Làm Vui / Cách tìm ra đam mê nghề nghiệp để tìm được công việc yêu thích – 1001 Khoá học online – ViecLamVui

Cách tìm ra đam mê nghề nghiệp để tìm được công việc yêu thích – 1001 Khoá học online – ViecLamVui

Theo đuổi đam mê và thành công sẽ theo đuổi bạn”, “Làm việc bạn thích và bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào” – Hãy cùng ViecLamVui khám phá công việc yêu thích của bạn với quy trình MPS từ đại học Harvard ▶ Thuộc khóa học 1001 kỹ năng nghề nghiệp ViecLamVui

Khám phá công việc bạn yêu thích bằng 03 bước sau

  • Bước 1: Nghĩ đến giá trị bản thân bạn và tự hỏi mình “Điều gì làm nên ý nghĩa thật sự của mình?” – Viết ra câu trả lời của bạn.
  • Bước 2: Hỏi rằng “Điều gì mang lại niềm vui cho bạn?” Bất cứ điều gì cũng có thể khiến bạn vui. Viết ra câu trả lời của bạn.
  • Bước 3: Hỏi rằng “Sức mạnh của tôi là gì?” Viết ra câu trả lời của bạn.

#ViecLamVui #1001KyNangNgheNghiep #1001Khoahoconline #CongViecYeuThich

 

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Ms Thu Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *