Home / Uncategorized / Câu tường thuật là gì, ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 – Unit 11: Science and Technology

Câu tường thuật là gì, ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 – Unit 11: Science and Technology

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 – Unit 11: Science and Technology – HocHay

Câu tường thuật trong tiếng Anh

3.2.1. Câu tường thuật là gì?

a. Câu trực tiếp:

– Xuất phát trực tiếp từ người nói

– Xuất phát từ người nghe truyền đạt lại chính xác những ý, từ ngữ mà người nói đã nói để tăng phần kịch tích cho câu chuyện hoặc để nhấn mạnh những từ ngữ vui hoặc lạ mà người nói đã dùng.

– Lời nói trực tiếp thường nằm trong dấu ngoặc kép (dấu trích dẫn)

Ví dụ:

  • Marry says: “I feel angry and empty in the stomach.
    (Marry nói: “Tôi cảm thấy khó chịu và trống rỗng ở trong bụng.”)
  • Allen tells John: Marry said “I feel angry and empty in the stomach“.
    (Allen nói với John: “Marry nói là ‘Tôi cảm thấy khó chịu và trống rỗng ở trong bụng.’’)

→ Câu nói I feel angry and empty in the stomach là lời nói trực tiếp được nói xuất phát từ Marry và được trích dẫn nguyên câu từ Allen với động từ và chủ ngữ không thay đổi.

b. Câu tường thuật gián tiếp:

– Câu tường thuật tiếng anh (reported speech) là lời tường thuật lại ý của người nói khi người tường thuật chỉ muốn tường thuật lại thông tin, nội dung trong lời nói của người nói thay vì là từ ngữ.

– Câu tường thuật trong tiếng anh thường được sử dụng trong báo chí, báo cáo, văn bản hay lời nói tường thuật lại một đoạn hội thoại.

  • Ví dụ: Nam says: ‘I feel tired’ → Nam said that he felt tired.
    (Nam nói rằng cậu ấy cảm thấy mệt mỏi)

→ Câu Nam said that he is tired là câu tường thuật gián tiếp vì khi tường thuật lại, ta đã đổi chủ ngữ từ I thành he và động từ feel thành felt.

Xem chi tiết tại: https://hochay.com/tieng-anh-lop-8-chuong-trinh-moi/tieng-anh-lop-8-unit-11-science-and-technology-hoc-hay-35.html

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 8 Unit 11 – App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #unit11lop8 #tienganhlop8unit11

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Hướng dẫn ôn thi ETS TOEIC 2020 – Test 9: Reading (Phần 2) – Học Hay

Questions 172-175 refer to the following online chat discussion. Luke Orlan [8:30 A.M] Good morning, everyone. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *